Fusjonering av Presis Vei AS

Fra og med 1/1-2018 ble Presis Vei AS fusjonert inn i Presis Vegdrift som en egen avdeling. logo PV og PVD