Storkontrakt til Presis Vei

Presis Vei er godt i gang med arbeidet for Stor-Bergen Vegdrift som vant en av Norges største driftskontrakter for SVV. PV ville være underleverandør til SBVD på feiing/spyling av hovedveier og gang-/sykkelveier samt. vinterdrift!

 

3 biler